APARAT DE TĂIAT POLISTIREN

Descrierea aparatului

Destinaţia aparatului: Tăierea şi prelucrarea spumei de polistiren.

Funcţionare: Transformatorul aparatului generează curent slab cu care se încălzeşte firul de rezistenţă la o temperatură de 370°C- 420°C (în funcţie de temperatura ambientală).
Spuma de polistiren se topeşte la o temperatură de 80°C, permiţând firului de tăiere să taie materialul prin evaporare şi intrând în contact fizic minim cu acesta.
Această tehnologie prezintă numeroase beneficii faţă de metodele de tăiere tradiţionale (lamă, ferăstrău etc.).
Câteva exemple: - După tăiere nu rămân reziduuri. Asigură o tăiere de mare precizie eliminând problema distorsiunii cauzate de rezistenţa care se formează la contactul fizic. Suprafaţa materialelor prelucrate rămâne perfect netedă datorită împiedicării ruperii bilelor de polistiren.

Instrucţiuni de siguranţă

1. Aparatul trebuie să fie alimentat numai de la o sursă de curent de 230V prevăzută cu protecţie la contact, conductor de protecţie şi comutator de protecţie la supracurent de 30 mA.
2. Înainte de fiecare utilizare verificaţi integritatea cablului de alimentare. Nu trebuie să se folosească un cablu de alimentare defect. În cazul deteriorării, acesta trebuie înlocuit. Cablul de alimentare se poate prelungi sau lungi numai în conformitate cu standardele aplicabile.
3. În timpul utilizării aparatul trebuie ţinut departe de orice material inflamabil şi nu trebuie lăsat nesupravegheat în stare pornită.
4. Aparatul trebuie protejat împotriva murdăriilor grosiere şi impacturilor dure. Este strict interzisă lovirea, găurirea, sudarea sau modificarea în orice fel a acestuia.
5. Se interzice atingerea firului de tăiere cald în timpul funcţionării, deoarece acesta este periculos şi poate cauza arsuri.
6. NU scurtcircuitaţi clemele de prindere şi toroanele de tăiere în timp ce aparatul se află în funcţiune (adică nu le conectaţi la niciun obiect de metal sau la alte conductoare electrice).
7. Înainte de schimbarea firului de tăiere deconectaţi cablul de alimentare de la sursa de alimentare. Folosiţi numai un fir special prevăzut cu aripioară de răcire. SE INTERZICE utilizarea altui tip de fir!
8. Înainte de înlocuirea siguranţei, deconectaţi cablul de alimentare de la sursa de alimentare. Trebuie să se folosească numai siguranţe din sticlă, 5x20mm/T1a. SE INTERZICE utilizarea altui tip de siguranţă.
9. Înainte de utilizare, operatorii aparatului trebuie să citească în întregime manualul de utilizare şi să primească instrucţiuni de siguranţă referitoare la utilizarea acestuia.
10. Producătorul se angajează să efectueze reparaţii în timpul şi după perioada de garanţie şi să asigure livrarea permanentă a pieselor de schimb. Se recomandă ca aparatul să fie reparat de către un electrician calificat.

Instrucţiuni de utilizare şi întreţinere

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă, apoi instalaţi şi utilizaţi aparatul în conformitate cu acestea, după cum urmează.

Prindeţi capetele firului de tăiere de clemele de prindere ale dispozitivului şi strângeţi şuruburile cu cheia Allen inclusă în pachet. Asiguraţi-vă că clemele de prindere nu s-au rotit. Dacă toroanele de tăiere nu sunt paralele, după ce slăbiţi şuruburile, mutaţi-le în poziţia dorită. Apoi strângeţi din nou şuruburile. Conectaţi aparatul la sursa de alimentare folosind cablul de alimentare. - Vă rugăm să reţineţi că în acest moment transformatorul aparatului este acţionat şi se poate dezactiva numai dacă se deconectează cablul de alimentare de la sursă. Porniţi aparatul folosind butonul de la partea inferioară. Firul de tăiere începe să se încălzească instantaneu şi ajunge la temperatura de lucru în 25-35 de secunde. - Viteza de tăiere ideală: EPS:5-7mm/sec, XPS:2-3,5mm/sec.

- Întreţinere: În afară de respectarea instrucţiunilor de siguranţă, aparatul trebuie să fie tot timpul curat. Aripioarele de răcire şi capetele firului de tăiere trebuie să fie curăţate după fiecare utilizare, pentru a se îndepărta petele şi reziduurile de polistiren.

- Înlocuirea siguranţei: Cutia cu siguranţe poartă inscripţia „Siguranţe”. Rotiţi capacul cutiei cu siguranţe în sensul invers al acelor de ceasornic evitând deplasările laterale, care pot rupe siguranţa. Scoateţi siguranţa arsă din suport, înlocuiţi-o cu una nouă şi folosiţi suportul pentru a introduce siguranţa în cutie. Rotiţi suportul în sensul acelor de ceasornic şi strângeţi-l evitând forţa excesivă.
Puteţi găsi sfaturi utile şi răspunsuri la întrebări pe www.faddi.hu!

Garanţie

Producătorul oferă o garanţie de 12 luni pentru componentele electrice ale aparatului în următoarele condiţii:

- În timpul perioadei de garanţie, toate accesoriile aparatului şi plăcuţa de identificare a aparatului trebuie să se păstreze intacte, fără a fi demontate.
- Demontarea aparatului şi nerespectarea oricărei instrucţiuni de siguranţă, de utilizare sau de întreţinere duc la anularea garanţiei.
- Orice reclamaţie se poate face numai pe baza scrisorii de garanţie validate de vânzător şi a bonului sau facturii care atestă data şi locul cumpărării.
- Aparatul şi geanta de transport a acestuia trebuie să fie curăţate de murdărie şi toate accesoriile trebuie să fie incluse.
- Numai producătorul poate constata legitimitatea reclamaţiei efectuate în baza garanţiei, pentru că aceasta se poate stabili numai după demontarea şi verificarea profesională a aparatului.
- Cumpărătorul trebuie să asigure transportul aparatului deteriorat şi să acopere toate costurile de transport.
- În cazul unei defecţiuni, producătorul nu asigură aparat de schimb şi nu este răspunzător pentru daune.

Toate produsele Faddi au fost certificate pe baza celor mai stricte reglementări referitoare la siguranţă şi calitate internaţionale de către TÜV NORD!

Atenţie: Toate produsele Faddi se află sub protecţie prin brevet. Falsificarea sau copierea (totală sau parţială) se pedepseşte în conformitate cu legislaţia internaţională.

înapoi